Godt språkmiljø

Barnehagen arbeider aktivt med barnas språkutvikling. I dagens informasjonssamfunn er det behov for å kunne kommunisere med andre. «Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. På lengre sikt er språkutviklingen avgjørende for å kunne være en deltaker i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn»  (Kunnskapsdepartementet, 2009, s. 4).

Barna lærer gjennom lek og samspill med barn og voksne i både hverdagssituasjoner og planlagte pedagogiske aktiviteter. Et rikt språkmiljø er mye mer enn dette. Det er like mye samvær, samtaler og opplevelser. Dette er de viktigste ressursene i et stimulerende miljø. Vi må være bevisste at de vi er viktige språklige modeller (Kunnskapsdepartementet, 2009).

 

Personvern og cookies