Miljøfyrtårn

Vi har som mål å bli miljøfyrtårnsertifisert i løpet av dette året.

Espira tar miljøet på alvor og arbeider for å skape gode holdninger både hos barn og voksne.

I barnehagene blir en viktig del av det å være miljøfyrtårn å legge grunnlag for miljøbevissthet og miljøansvar både hos barna og medarbeiderne. Arbeidet med miljøvern vil vi gjøre på en slik måte at barna kan delta. Vi vil at barna får utviklet kunnskaper, holdninger og praktiske ferdigheter knyttet til miljøvern.

Miljøsertifikatet viser at vi oppfyller miljøkrav, bla. annet i forhold til internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energi, innkjøp og materialbruk, avfall, transport, utslipp luft/vann. Bedrifter må gjennom en miljøanalyse og oppfylle definerte bransjekrav for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat, og ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Gjennom miljøarbeidet skal:

• Barnehagen redusere sitt energiforbruk. • Barnehagen redusere sin avfallsmengde. • Personalet ha kompetanse innenfor miljøvern. • Personalet ha gode rutiner knyttet til miljøvern. • Personalet ha gode handlingsplaner for hvordan de tar barna med i miljøvernarbeidet.

Enøk-sjekkliste finner du her Logg deg inn på Grønn Hverdag – her

Personvern og cookies