Barnegrupper

I Espira Årølia bruker vi begrepet gruppe i stedet for det tradisjonelle avdelingsbegrepet. Grunnen til dette er at huset er bygd på en slik måte at det ikke er naturlige eller fysiske skiller mellom gruppene. Det er mange store fellesareal, mindre rom og kroker i rommet (rom i rommet), hvor barna har mulighet til å installere seg slik de ønsker (Thorbergsen, 2007). Bord og reoler er flyttbare slik at de kan endre innemiljøet også (ibid.). De store fellesarealene inneholder leker og møbler som er til bruk for alle. Selv om barna tilhører sin gruppe med «sine» voksne står de friere til å leke sammen på tvers av grupper og alder enn de gjør i en avdelingsbarnehage. Gruppene består av barn i alle aldre, fra ett til seks år.

 

 

Personvern og cookies