SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Espira Årølia følger Molde kommunes plan for overgang barnehage-skole som heter «Fra eldst til yngst i Molde». Dette innebærer et forpliktende samarbeid mellom barnehage og skole med møter og trekantsamtaler (som også inkluderer foreldrene) blant annet.

 

Personvern og cookies